Afstand & vervoer

Zijn er tijdsgrenzen waarbinnen de huisarts bij een patiënt moet zijn?

Dat hangt er van af hoe de toestand van de patiënt wordt ingeschat. Is er sprake van een echt spoedeisende melding (loopt bijvoorbeeld het leven van de patiënt gevaar of kan zo’n situatie ontstaan) dan wordt de regel gehanteerd dat binnen een kwartier deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. In principe is dat de huisarts, maar het kan ook een ambulance zijn. Verpleegkundigen van de ambulancedienst zijn zeer ervaren in het verlenen van spoedeisende hulp. Is de toestand van de patiënt minder ernstig, dan probeert de huisarts zo vlug mogelijk bij de patiënt te zijn, meestal binnen een uur. Voor de ‘gewone’ visites naar mensen die bijvoorbeeld in verzorgingshuizen verblijven, wordt geen tijdsduur gehanteerd. Spoedgevallen gaan uiteraard voor minder urgente visites, net als bij uw eigen huisarts.

Ik heb geen vervoer naar de huisartsenpost. Kan de huisarts naar mij toe komen?

Nee. Alleen in die situaties waarin de hulpvraag daartoe aanleiding geeft, zal de dienstdoende huisarts u bezoeken. Het niet beschikken over eigen vervoer is geen reden voor het afleggen van een visite.

Wat gebeurt er wanneer de huisarts bezig is en ik snel een huisarts moet hebben?

De huisartsenposten werken heel nauw samen met de Ambulancedienst Oost. Wanneer een huisarts niet binnen korte tijd bij een patiënt kan zijn en snelle hulp wel noodzakelijk is, dan wordt een ambulance ingezet. Deskundige zorg is in spoedgevallen dan ook altijd gegarandeerd.

Bellen & afspraak

Wanneer bel ik de huisartsenpost?

U belt de Huisartsenpost Enschede of de Huisartsenpost Oldenzaal wanneer u met spoed huisartsenhulp nodig heeft buiten de gewone praktijktijden van de eigen huisarts. In Enschede belt u 088 – 555 11 88. In Oldenzaal is dat 088 – 555 11 22.

In deze korte animatie wordt het helder uitgelegd.

 

Kan ik zonder afspraak naar de huisartsenpost?

Zomaar binnenlopen is in principe niet mogelijk: het is voor uzelf en voor de organisatie op de huisartsenpost van belang om eerst te bellen en uw klacht te vertellen. Daarna wordt samen met u bekeken of er een eventuele afspraak voor een consult of een visite gemaakt wordt. U belt voor Enschede eerst 088 555 1188 en voor Oldenzaal naar 088 555 1122.

Mag ik ook langskomen als ik overdag geen tijd heb om naar mijn eigen huisarts te gaan?

Het mag geen reden zijn om de Huisartsenpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken.

Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de Huisartsenpost.

Wat kan ik doen als ik (on)tevreden ben?

Heeft u een compliment of klacht? Wij hechten er grote waarde aan u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u tevreden bent over onze dienstverlening, horen wij dat graag! Maar ook als iets niet bevalt, kunt u dat aan ons kenbaar maken. Klik hier voor verdere informatie en het contactformulier.

 

Wat zijn de openingstijden van de huisartsenpost?

De Huisartsendienst Twente-Oost is op maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er een 24-uursdienst. Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur kunt u terecht bij uw eigen huisarts of zijn/haar vervanger.

Waarom moet ik eerst bellen?

Om de ernst en urgentie van uw hulpvraag te beoordelen, moet eerst telefonisch contact opgenomen worden. De assistente stelt u een aantal vragen over uw medische klachten waarmee zij kan vaststellen welke hulp u nodig heeft. Bovendien kan de assistente op deze manier indien nodig een afspraak met de dienstdoende huisarts of een visite inplannen, zodat zoveel mogelijk lange wachttijden voor de patiënt vermeden kunnen worden.

Wat is ‘met spoed’?

Spoed staat bij de huisartsenposten voor ‘een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts’.

Waarom worden er zoveel vragen aan de telefoon gesteld?

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld; over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie en de dienstdoende huisarts (voor een eventuele visite of om u eventueel terug te kunnen bellen). De vragen over uw medische gegevens helpen de assistente om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De assistente kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

Hoe het werkt

Waarom worden er zoveel vragen aan de telefoon gesteld?

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld; over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie en de dienstdoende huisarts (voor een eventuele visite of om u eventueel terug te kunnen bellen). De vragen over uw medische gegevens helpen de assistente om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De assistente kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

Wat is het?

U kunt bij de Huisartsenposten Enschede-Oldenzaal terecht voor alle spoedeisende medische hulp, die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Met de 115 aangesloten huisartsen in haar werkgebied verzorgen wij de spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond-, nacht-, en weekenduren én op officiële feestdagen.

Spoedpost Enschede
Vanaf 11 januari 2016 vindt u de Huisartsenpost Enschede en de Spoedeisende Hulp van Medisch Spectrum Twente (MST) op één locatie genaamd de Spoedpost.

Huisartsenposten Enschede-Oldenzaal zijn onderdeel van Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost).

Met welke problemen kunt u terecht?

Overdag gaat u voor spoedeisende medische hulp eerst naar uw eigen huisarts. Als het nodig is verwijst deze u naar de Spoedeisende Hulp van MST.

Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de Huisartsenpost. Alleen op afspraak kunt u op de Huisartsenpost in de Spoedpost terecht.

Met welke problemen kunt u niet terecht?

  • Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts of zijn/haar vervanger.
  • Herhalingsrecepten voor niet-dringende medicijnen worden niet door ons uitgeschreven.
  • Het mag geen reden zijn om de huisartsenpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken.
  • De huisartsenpost is er ook niet voor het geven van een second opinion.

Tarieven

 

Verrichting Tarief
t/m 31-12-2018
Tarief
vanaf 1-1-2019
Telefonisch consult € 25,00 € 25,00
Consult € 105,02 € 103,10
Visite € 157,52 € 154,64

Aan alle contacten met de Huisartsenpost zijn kosten verbonden. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien u verzekerd bent, worden de kosten van een behandeling door de Huisarts(enpost) volledig vergoed. De kosten voor zorg op de Spoedeisende Hulp worden niet volledig vergoed. Deze vallen onder uw eigen risico. Indien u medicijnen nodig heeft, vallen deze ook onder uw eigen risico.

Indien u niet met een geldige verzekeringspolis/pasje kunt aantonen dat u verzekerd bent, krijgt u de rekening thuisgestuurd. U betaalt dan de rekening rechtstreeks aan de huisartsenpost en u kunt deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als u een bezoek brengt aan de huisartsenpost.

Kosten & rekeningen

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

De tarieven vindt u op de pagina Hoe werkt het?

Ik heb een vraag over een ontvangen rekening.

Wanneer u vragen hebt over de rekening kunt u op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met de financiële administratie van Huisartsendienst Twente-Oost onder telefoonnummer 088 555 1110 of via het emailadres factuur@hdt-oost.nl. Vermeld bij het versturen van een email wel even uw factuur- en debiteurennummer.

Wie bepaalt hoe hoog de rekening is die ik krijg voor het gebruik van de huisartsenpost?

De Nederlandse Zorg Autoriteit (het voormalige College Tarieven Gezondheidszorg) stelt de tarieven voor de gezondheidszorg in Nederland vast, dus ook voor de huisartsenposten.

Ik heb alleen met de doktersassistente gesproken en toch ontvang ik een rekening. Hoe zit dat?

Wanneer u contact opneemt met de huisartsenpost en u krijgt een telefonisch medisch advies ontvangt u of uw zorgverzekeraar altijd een rekening. Van iedere hulpvraag wordt een registratie voor het medisch dossier van de eigen huisarts gemaakt. Hoewel bij een dergelijk telefonisch consult geen contact is geweest tussen patiënt en huisarts zijn er toch handelingen verricht en is een medisch advies gegeven. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Kan ik op de huisartsenpost zelf betalen?

Ja, dat kan. U kunt de kosten voor een consult contant betalen op de huisartsenpost, ook pinnen en chippen behoort tot de mogelijkheden. U krijgt altijd een factuur als bewijs van betaling overhandigd.

Medicijnen & apotheek

Is er een apotheek op de huisartsenpost?

Indien bij een telefonisch advies, consult of visite medicijnen worden geadviseerd/voorgeschreven dan kunt u deze ophalen bij de dienstapotheek. De dienstapotheken in uw gemeente vindt u via de links onderaan deze pagina.

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik een herhaalrecept via de huisartsenpost regelen?

Nee, de huisartsenpost verstrekt in principe geen herhalingsrecepten. In zeer acute gevallen bestaat de mogelijkheid om een hehalingsrecept aan te vragen. U krijgt dan nooit meer medicijnen op een recept dan nodig is tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen worden nooit via de huisartsenpost verstrekt.

Medische gegevens

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de huisartsenpost?

Ja. De eerstvolgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

 

Hoe geeft u toestemming voor het raadplegen van uw medische gegevens?

U dient als patiënt, zelf nadrukkelijk toestemming te geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens. Uw huisarts stelt uw medische gegevens alleen beschikbaar voor inzage als u daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor uw zorgverlening. Dit wordt ook wel opt-in genoemd. In het computersysteem van de huisarts en apotheker kan de zorgaanbieder vastleggen of u toestemming heeft gegeven. U dient hiervoor een registratieformulier in te vullen. Met dit formulier kunt u toestemming verlenen aan uw zorgverlener huisarts en/of apotheek) om uw medische gegevens te mogen delen, zowel regionaal als landelijk. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken.
Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders dan uw huisarts uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties.

Via www.zorgnetoost.nl/optin vindt u meer informatie over het expliciet toestemming geven voor het inzien van uw medisch dossier.

Zijn mijn medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?

Vanaf 1 januari 2013 heeft een waarnemend huisarts op de huisartsenpost alleen inzage in uw medisch dossier wanneer u  hiervoor toestemming heeft gegeven.
Zonder deze toestemming  kan een waarnemend huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens niet inzien.

 

Spoed

Wat is ‘met spoed’?

Spoed staat bij de huisartsenposten voor ‘een ziekte of letsel waarbij een eerste onderzoek of behandeling om medische redenen niet kan worden uitgesteld tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts’.