Vanaf 1 januari 2013 heeft een waarnemend huisarts op de huisartsenpost alleen inzage in uw medisch dossier wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Zonder deze toestemming  kan een waarnemend huisarts op de huisartsenpost uw medische gegevens niet inzien. 

Hoe geeft u toestemming?
U dient als patiënt, zelf nadrukkelijk toestemming te geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens. Uw huisarts stelt uw medische gegevens alleen beschikbaar voor inzage als u daar vooraf toestemming voor geeft. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien noodzakelijk voor uw zorgverlening. Dit wordt ook wel opt-in genoemd. In het computersysteem van de huisarts en apotheker kan de zorgaanbieder vastleggen of u toestemming heeft gegeven. U dient hiervoor een registratieformulier in te vullen. Met dit formulier kunt u toestemming verlenen aan uw zorgverlener huisarts en/of apotheek) om uw medische gegevens te mogen delen, zowel regionaal als landelijk. U kunt uw toestemming ook altijd weer intrekken.
Als u geen toestemming geeft, kunnen andere zorgaanbieders dan uw huisarts, uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties.

Via www.zorgnetoost.nl/optin vindt u meer informatie over het expliciet toestemming geven voor het inzien van uw medisch dossier.