Wanneer u belt met de Huisartsenpost, beoordeelt een speciaal opgeleide doktersassistent uw vraag snel en deskundig. Daardoor krijgt u de juiste zorg, bijvoorbeeld:

  • telefonisch advies van de doktersassistent
  • een telefonisch consult van de dienstdoende huisarts
  • een afspraak/behandeling op de Huisartsenpost
  • huisbezoek van de dienstdoende huisarts die naar u toe komt in een dienstauto
  • doorverwijzing naar de Spoedeisende Hulp

Het kan zijn dat er een afspraak met u gemaakt wordt op de Huisartsenpost. Wij rekenen erop dat u dan zelf voor vervoer zorgt. Wanneer de doktersassistent of huisarts van mening is dat het medisch gezien onverantwoord is om naar de Huisartsenpost te komen, wordt er met u een huisbezoek afgesproken.

Lees verder

Registratie en privacy
Inzage in medisch en medicatie dossier
Huisregels

Waarom worden er zoveel vragen aan de telefoon gesteld?

Er zijn twee soorten vragen die worden gesteld; over uw persoonlijke gegevens en over uw medische gegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor onze administratie en de dienstdoende huisarts (voor een eventuele visite of om u eventueel terug te kunnen bellen). De vragen over uw medische gegevens helpen de assistente om de ernst en de urgentie van uw situatie in te schatten. Als na enkele vragen duidelijk sprake is van een levensbedreigende situatie, zal zij direct voor (ambulance-) hulp zorgen. Als dit niet het geval is, kan zij inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. De assistente kan u een zelfzorgadvies geven, een afspraak met de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost maken of de dienstdoende huisarts bij u langs sturen.

Wat is het?

U kunt bij de Huisartsenposten Enschede-Oldenzaal terecht voor alle spoedeisende medische hulp, die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Met de 115 aangesloten huisartsen in haar werkgebied verzorgen wij de spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond-, nacht-, en weekenduren én op officiële feestdagen.

Spoedpost Enschede
Vanaf 11 januari 2016 vindt u de Huisartsenpost Enschede en de Spoedeisende Hulp van Medisch Spectrum Twente (MST) op één locatie genaamd de Spoedpost.

Huisartsenposten Enschede-Oldenzaal zijn onderdeel van Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost).

Met welke problemen kunt u terecht?

Overdag gaat u voor spoedeisende medische hulp eerst naar uw eigen huisarts. Als het nodig is verwijst deze u naar de Spoedeisende Hulp van MST.

Buiten kantooruren kunt u uitsluitend voor klachten waarvan de behandeling absoluut niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten, telefonisch contact opnemen met de Huisartsenpost. Alleen op afspraak kunt u op de Huisartsenpost in de Spoedpost terecht.

Met welke problemen kunt u niet terecht?

  • Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten kunnen wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts of zijn/haar vervanger.
  • Herhalingsrecepten voor niet-dringende medicijnen worden niet door ons uitgeschreven.
  • Het mag geen reden zijn om de huisartsenpost te raadplegen, wanneer u overdag geen tijd heeft uw eigen huisarts te bezoeken.
  • De huisartsenpost is er ook niet voor het geven van een second opinion.

Tarieven

 

Verrichting Tarief
t/m 31-12-2018
Tarief
vanaf 1-1-2019
Telefonisch consult € 25,00 € 25,00
Consult € 105,02 € 103,10
Visite € 157,52 € 154,64

Aan alle contacten met de Huisartsenpost zijn kosten verbonden. De tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien u verzekerd bent, worden de kosten van een behandeling door de Huisarts(enpost) volledig vergoed. De kosten voor zorg op de Spoedeisende Hulp worden niet volledig vergoed. Deze vallen onder uw eigen risico. Indien u medicijnen nodig heeft, vallen deze ook onder uw eigen risico.

Indien u niet met een geldige verzekeringspolis/pasje kunt aantonen dat u verzekerd bent, krijgt u de rekening thuisgestuurd. U betaalt dan de rekening rechtstreeks aan de huisartsenpost en u kunt deze vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen. U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen als u een bezoek brengt aan de huisartsenpost.