Als uw verzekeringsgegevens bekend en correct zijn, wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
Patiënten die woonachtig zijn in het buitenland, moeten altijd contant of met pin betalen, ongeacht of patiënten bij een Nederlandse verzekering ingeschreven zijn.

Tarieven per 1 januari 2018

Consult op de huisartsenpost €105,02
Visite aan huis €157,52
Telefonisch consult €25,-

Terug naar nieuws